H?llbar finsk design

I Finland ?r design ett tankes?tt och ?r sammanfl?tat med vardagen. Det ?r en livsstil som omfamnar tidl?s sk?nhet, h?llbarhet och ett harmoniskt f?rh?llande med naturen.

Finlands mest ber?mda arkitekt och designer Alvar Aalto har sagt att “form m?ste ha inneh?ll och detta inneh?ll m?ste ha en kontakt med naturen.” Aalto gav lika mycket tyngd p? form och funktion, och l?t sig inspireras av det finska landskapet. Genom att inspireras av formerna och tonerna av milj?n omkring honom skapade han vackra f?rem?l och beboeliga utrymmen. Hans unika varum?rke av Organisk Modernism f?rs?kte ta med en mer human kvalitet inom design och arkitektur som skiljde Finland fr?n dess samtida i den tidiga modernistiska r?relsen, och forts?tter vara v?sentlig f?r designkulturen idag.

Om Finland

Finland ?r fullt av kontraster s?som de fyra ?rstiderna, midnattssolen och polarnatten, det urbana och det avl?gsna, ?st och v?st.

Om Finland